ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ชื่อย่อหุ้น: GUNKUL
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 4.66
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 32,772,200
เปลี่ยนแปลง -0.16
% เปลี่ยนแปลง -3.32%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.66 / 2,776,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 4.68 / 410,000
วันก่อนหน้า: 4.82
ราคาเปิด: 4.80
ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.64 - 4.82
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.54 - 6.90
ปรับปรุงเมื่อ: 30 กันยายน 2559 16:38


Intraday Chart