ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ชื่อย่อหุ้น: GUNKUL
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 4.18
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 19,949,300
เปลี่ยนแปลง -0.02
% เปลี่ยนแปลง -0.48%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.16 / 5,266,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 4.18 / 1,898,700
วันก่อนหน้า: 4.20
ราคาเปิด: 4.22
ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.16 - 4.24
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.02 - 6.60
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มิถุนายน 2560 12:17


Intraday Chart