นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ชื่อย่อหุ้น: GUNKUL
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 29.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,723,800
เปลี่ยนแปลง -0.75
% เปลี่ยนแปลง -2.50%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 29.25 / 125,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 29.50 / 204,600
วันก่อนหน้า: 30.00
ราคาเปิด: 30.00
ช่วงราคาระหว่างวัน: 29.25 - 30.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.80 - 39.50
ปรับปรุงเมื่อ: 24 เมษายน 2558 16:39


Intraday Chart