นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ชื่อย่อหุ้น: GUNKUL
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 22.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,992,200
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.44%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 22.6 / 79,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 22.7 / 20,000
วันก่อนหน้า: 22.50
ราคาเปิด: 22.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 22.50 - 23.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.85 - 24.60
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ตุลาคม 2557 16:37


Intraday Chart