นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ชื่อย่อหุ้น: GUNKUL
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 22.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 26,135,600
เปลี่ยนแปลง +1.20
% เปลี่ยนแปลง 5.53%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 22.9 / 340,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 23 / 496,200
วันก่อนหน้า: 21.70
ราคาเปิด: 21.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 21.60 - 23.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.85 - 22.00
ปรับปรุงเมื่อ: 15 กันยายน 2557 16:26


Intraday Chart