ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ชื่อย่อหุ้น: GUNKUL
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 5.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 4,142,000
เปลี่ยนแปลง -0.05
% เปลี่ยนแปลง -0.97%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 5.10 / 24,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.15 / 682,800
วันก่อนหน้า: 5.15
ราคาเปิด: 5.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.05 - 5.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.02 - 6.90
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2560 16:38


Intraday Chart