ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ชื่อย่อหุ้น: GUNKUL
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 5.55
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 42,887,600
เปลี่ยนแปลง +0.25
% เปลี่ยนแปลง 4.72%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 5.55 / -
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.60 / 2,470,400
วันก่อนหน้า: 5.30
ราคาเปิด: 5.30
ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.30 - 5.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.72 - 6.90
ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2559 16:37


Intraday Chart