ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 23 มี.ค. 2561 16:35

3.54
บาท

เปลี่ยนแปลง / %- / -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)2,216,500

ช่วงราคาระหว่างวัน3.52 - 3.56

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์3.50 - 5.50

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

งบการเงินประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาสที่ 4/2560

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์