ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธ.ค. 2560 16:39

4.00
บาท

เปลี่ยนแปลง / %- / -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)7,007,500

ช่วงราคาระหว่างวัน3.96 - 4.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์3.70 - 6.60

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์